Reference

"O intuitivním písmu jsem se dozvěděla přesně ve chvíli, kdy jsem vůbec netušila, kam můj život směřuje.
Díky onomu písmu jsem dostala velmi cenné odpovědi na otázky, kde mám žít, jakému poslání mám "zasvětit" život, jaké vzdělání si je třeba doplnit, abych mohla kráčet po své životní cestě, a v neposlední řadě na netrpělivou otázku "kde potkám svého životního partnera?".
Přiznávám, že odpovědi mě moc nepřekvapily (v dobrém slova smyslu). Každý ve svém nitru totiž tohle všechno tuší už od dětství, jenže mnohdy nás okolnosti svedou ze správné cesty, a my pak dlouhá léta bádáme a jakože nemůžeme najít smysl života.
Odpovědi se týkaly mého nitra. Říkaly, v čem jsem jedinečná, a v čem mám nedostatky. Dostala jsem rady, co udělat, abych našla svou celistvost, abych naplnila svůj život.
Hodně práce spočívá na nás samotných, ale když Vám dá do ruky někdo mapu, už alespoň víte, jaké překážky musíte cestou zdolat, a k jakému cíli vlastně jdete.
Celé jsme to s paní Klímovou provedli na dálku, kdy mi písmo poslala v emailu a poté mi věnovala hodinu konzultace po telefonu. Byla jsem s tímto postupem velmi spokojená - splnil svůj účel. Jen mi tak bohužel unikla příležitost setkat se s tak úžasnou a příjemnou ženou naživo."

Barča 21 let

"S paní Dagmar Klímovou jsem se setkala na Festivalu zdraví při výkladu intuitivního písma . Okamžitě si získala mou důvěru svou vstřícností a přátelským postojem. Ještě několikrát jsem o písmo požádala, vždy mi ihned a ochotně vyhověla. Získala jsem tímto cenné rady ke svému uzdravování z těžké choroby.
I poté se často paní Klímová poptávala na můj zdravotní stav,připravena jakkoliv pomoci. Je to milá pozornost, které si velmi vážím.
Výklad písma a přístup paní Klímové ke klientovi hodnotím velmi kladně, protože mi pomohla zvýšit sebedůvěru v uzdravení, což je pro každého pacienta hodně důležité."

Marta Bobková, Ostrava

"K paní Dagmaře jsem šel na doporučení kamaráda, který byl z Intuitivníhi písma poměrně nadšený. Stejného nadšení jsem se dočkal sám po své návštěvě, která byla příjemným a inspirativním povídáním ve velmi příjemném prostředí, a v neposlední řadě jsem z hůry dostal poměrně nezvykle konkrétní odpovědi na svoje tři otázky ohledně stěhování, životní cesty a zaměstnání. Jako největší výhodu a pozitivum vidím právě v jasných sděleních,která nejsou zkreslena výkladem "media".
Po několika letech tápání,kdy jsem neměl tušení co chci nebo nechci, a co mám dělat se svým životem, jsem dostal během asi dvou hodin smysluplnou nápovědu :)"

Jan 23 let


Kontaktní informace

Tel.: +420 605 254 605
E-Mail: shechainah@seznam.cz

Zavoláme Vám zpět

Zadejte telefónní čislo:
Zavoláme Vám zpět